Νέα Τάξις 1940, Νέα Τάξη 2001 …

mage.gif

(αφιέρωμα, χωρίς πολλά – δικά μου – λόγια, στην εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου)

28 Οκτωβρίου 1940

Από την απόρρητη συνομιλία ενός δικτάτορα με τους διευθυντές των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων

«Σας εκάλεσα σήμερα για να σας μιλήσω με χαρτιά ανοικτά. Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω να ξέρετε και σεις όλα τα σχετικά με την εθνικήν μας περιπέτειαν ώστε να γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας μου, αλλά εμπνεόμενοι, εις την προσωπικήν σας πίστην, από την γνώσιν των πραγμάτων (…….) Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πως καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τον τόπον από αυτόν, έστω και δια παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συνεβιβάζετο με τα γενικότερα συμφέροντα του Εθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του Αξονος, μου εδόθη να εννοήσω σαφώς ότι η μόνη λύσις θα μπορούσε να είναι μία εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν» (…….) Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού, μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς Ελληνας στοργή του Χίτλερ, ήτο η εγγύησις ότι αι θυσίαι αύται θα περιορίζοντο εις το ελάχιστον δυνατόν (…..) Οταν επέμεινα να κατατοπισθώ πόσον επί τέλους θα μπορούσε να είναι αυτό το «ελάχιστον», τελικώς μας εδόθη να καταλάβωμεν όι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς (Αλεξανδρουπόλεως) (…..)

Αυτή η δήθεν προφύλαξις θα ήτο δια την τύχην της εις το μέλλον Ελληνικής φυλής πλέον ολεθρία και από τας χειροτέρας έστω συνεπείας οποιουδήποτε πολέμου (…..) Θα εδημιουργούντο όχι δύο όπως το 1916, αλλά τρεις αυτήν την φοράν Ελλάδες. Πρώτη θα ήτο η επίσημος των Αθηνών η οποία θα είχε φθάσει εις την πόρωσιν και το κατάντημα δια να αποφύγη τον πόλεμον να δεχθή να γίνη εθελοντής δούλος πληρώνουσα μάλιστα την τιμήν αυτήν και με την συγκατάθεσίν της να αυτοακρωτηριασθή τραγικώτατα, παραδίνουσα εις την δουλείαν πληθυσμούς αμιγώς ελληνικούς και μάλιστα δύναμαι να είπω ελληνικώτερους των ελληνικών τοιούτους. Δευτέρα θα ήτο η πραγματική Ελλάς. Δηλαδή η παμψηφία της κοινής γνώμης του Εθνους, το οποίον ποτέ δεν θα απεδέχετο την εκουσίαν αυτού υποδούλωσιν πληρωνομένην μάλιστα με εθνικόν ακρωτηριασμόν αφόρητον και ισοδυναμούσαν με οριστικήν ατίμωσην και μελλοντικήν βεβαίαν εκμηδένησιν του Ελληνισμού ως εννοίας και οντότητος, εκμηδένησιν πρώτο ηθικήν και δεύτερον εν συνεχεία της ηθικής και υλικήν ……..»

Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό του ημερολόγιο, τ. Δ, Αθήνα 1960, σ. 523 – 4

….. Αν η επιλογή του Μεταξά υπέρ της αντίστασης στη φασιστική πρόκληση δικαιώθηκε ιστορικά, τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι την ενστερνίστηκε ο ελληνικός λαός, σχεδόν στην παμψηφία του. Ο ίδιος είχε καταλήξει στην απόφαση αυτή, με κριτήρια ορθολογικά. Οι Ελληνες βάδισαν προς την ίδια κατεύθυνση παρακινημένοι από το αίσθημα που ο Αγγελος Τερζάκης χαρακτήρισε ως «πάθος ελευθερίας». «Αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία όλων εκείνων των υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι μας πρόγονοι, που σήμερα βλέπουμε ν’ απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας», τόνιζαν σε κοινό διάγγελμά τους κορυφαίες πνευματικές προσωπικότητες – ανάμεσά τους : Παλαμάς, Σικελιανός, Μυριβήλης, Ξενόπουλος, Δροσίνης, Παρθένης, Βέης, Δημήτρης Μητρόπουλος. Και οι νεότεροι συνεχιστές τους : Αλεξίου, Βενέζης, Βρεττάκος, Δημαράς, Ελύτης, Θεοτοκάς, Σεφέρης, Τερζάκης – και διακήρυσσαν : «Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου

Κωνσταντίνος ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΠΕ 25 Οκτωβρίου 2001)

28 Οκτωβρίου 2001

Σημειώνοντας ότι σήμερα ζούμε «σε καιρούς μικρόψυχους και σε εποχές αντιηρωικές», ο κ. Σημίτης προσδιορίζει ως εξής το μήνυμα προς τις νέες γενιές: «Η αντίσταση κατά της βαρβαρότητας, του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, των φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και την επικράτηση ενός νέου πολιτικού πολιτισμού».

Ο υπουργός Πολιτισμού Ευάγγ. Βενιζέλος σημείωσε ότι το νέο διεθνές περιβάλλον, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μας υποχρεώνει να εκσυγχρονίσουμε και βασικές μας παραδοχές, αφού «πατριωτισμός και υπεράσπιση της πατρίδας σημαίνει κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και κάτι πολύ πιο καθημερινό απ’ ό,τι άλλες εποχές».


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΣΑ 27 – 10 – 2001

Καιροί μεγαλόψυχοι, καιροί μικρόψυχοι … Αύριο, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μας θα παρελάσουν μπροστά στους επισήμους. Θα δείξουν την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά τους για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Μιας πατρίδας, που δεν ξέρουμε πια τι είναι ….

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2001


Αρέσει σε %d bloggers: